سفارش تبلیغ
صبا ویژن


... حس ِ پنهان

یادم باشه
آدمهای دور و برم
حتی آن تکراری ها
حتـــــی آن خیلی معمولی ها
حتی آنهایی که قیافه شان به این حرفها نمیخوره...
خیلـــــــــــــی بیشتر از چیزی که فکرش را میکنی،حرف برای گفتن دارند...
یادم باشه...
آدمهای ساکت دور وبرم
گاهی خودشان هم فراموش میکنند که حرفهایی برای گفتن دارند...
یادم باشه
جنس بعضی آدمها و حرفهایشان
سخــــــت تر از این حرفهاست...

خیلــــــــــی سخت تــــ ـــ ـــر...

***

پ.ن:
به همین راحتی که تسکین نمی شود...

به همین راحتی ...با همین متاسفمِ لبریز ِتحقیر...

آرام نمـــــــــی شود...دلـــ ــــ ـــم....

 باید

بکِشی این درد را...نوشته شده در چهارشنبه 90/11/26ساعت 9:12 عصر توسط زهرا.م نظرات ( ) |


Design By : Pichak