سفارش تبلیغ
صبا ویژن


... حس ِ پنهان

 

گفت :" همه ی ِ ته ُ توی ِ دلت این جاست ...

الان می خونمشون ... "

فنجون را که چرخوند ...

اصلا انگار نه انگار که ...

این همه حـــــــــــرف ...

 دَلمَه کرده توی ِ فنجون ِ لب پریده ی ِ دلم ....

 کلی حرف بیرون ریخت .

 ل ت آ ه ن ش ق ت ت آ گ ع ه ا ی ن ر ی ا س د ا ن و ا گ ی ا ن ا

 با انگشت ...

 جوری که انگار داره شرح حالم رو می نویسه ...

 چید ِ شون :

 نون اینجا ، بعد ت ، حالا..........

 نُ ت ه ا ی ِ ( نت های ِ )

 آ ه ن گ ِ ( آهنگ ِ )

 ع ش ق ( عشق )

 ا س ت ( است )

 آ و ا ی ِ ( آوای ِ )

 د ل ت ا ن ( دلتان )

 ا ن گ ا ر ی ( انگاری )

 نمی دونم چرا ...

 سرش رو که آورد بالا ...

 از لبخند ِش خیلی ناراحت بودم ....!

 با تعجب ِ من ...

لبخندش وا رفت ...

 نگاهش رو برگردوند رو حرف ها ...

 جمع ِ شون کرد ریختشون تو فنجون ...

فنجون رو برگردوند ...

 دوباره همون حرف ها ریختن بیرون ...!

 ل ت آ ه ن ش ق ت ت آ گ ع ه ا ی ن ر ی ا س د ا ن و ا گ ی ا ن ا

 با انگشت ...

 جوری که انگار داره سرنوشتم رو می نویسه ...

 چید ِ شون :

 الف اینجا ، بعد نون ، حالا گاف ............

 ا ن گ ا ر ( انگار )

 ت ن ه ا ی ی ِ ( تنهائی ِ )

 د ل ( دل )

 ت ا و ا ن ِ ( تاوان ِ )

 گ ن ا ه ِ ( گناه ِ )

 ع ا ش ق ی ( عاشقی )

 ا س ت ( است )

 نمی دونم چرا ...

 سرش رو که آورد بالا ...

 از لبخندم خیلی ناراحت بود...!!

 

 


نوشته شده در جمعه 90/10/9ساعت 6:56 عصر توسط زهرا.م نظرات ( ) |


Design By : Pichak