سفارش تبلیغ
صبا ویژن


... حس ِ پنهان

منسوبات متولدین بهمن

1.سیاره:اورانوس    2.عنصر:باد   3.عددموافق:4    4.سنگهای موافق:یاقوت کبود،عقیق،فیروزه   5.سنگهای مخالف:یاقوت اصغر،لاجورد،الماس   6.فلزات موافق:پلاتین،نقره واورانیوم    7.رنگهای موافق:سبز،آبی    8.حروف موافق:ث،س،ش،ص   9.روزهای موافق:شنبه وپنج شنبه    10.سمت موافق:مغرب وجنوب   11.رابطه بین متولدین ماه های دیگر:باخرداد ومهر،خیلی خوب،بافروردین وآذر،خوب،با اردیبهشت ومردادو آبان،بد،با تیر،شهریور،دی واسفند،دشمن    12.بیماریها:امراض دستگاه هاضمه،اختلال دردستگاه گوارش،بی نظمی درگردش خون،امراض قلبی وعصبی،بیماریهای ادراری وتناسلی  13.عضوحساس:ساق وقوزک پا  14.طبع:گرم وتر  15.سوره های موافق:الصف،الشمس    16.مشاغل مناسب:نویسنده،مهندس نکنولوژی،محقق درنجوم،متخصص دراموراقتصادی،تعمیرکار لوازم صوتی وتصویری ،شاغل درامورصنعتی

خصوصیات زنان متولد بهمن

زنان متولد این ماه عموما:افرادی قابل پیش بینی،کنجکاو وبرخوردار ازحس ششم،دارای افکار مثبت،رک وصریح ،باثبات،مستقل،اغلب رفتاری تعجب انگیز دارد،علاقه مندبه کسب معلومات وشهرت است،ازدروغ ونیرنگ بیزار است،مادری دلسوز ومهربان است،اغلب حس غریبی دارد ومایل است ازهمه چیز سردر بیاورد،اغلب شیک پوش است وظاهری آراسته دارد.

خصوصیات مردان متولد بهمن

مردان متولد این ماه عموما:افرادی مستقل،روشن فکر،خلاق ، مصمم وبااراده،اجتماعی وطالب دوستی باافراد،علاقه مند به کشف اسرار دیگران،دارای شخصیت دوگانه ودو شخصیتی است،گاه مثبت اندیش است وگاه منفی گرا،ازنظر ظاهر پرکار جلوه میکند،ولی بیشتر شلوغ کاراست تا پرکار،ورزش رادوست دارد،معمولا دیرازدواج میکند،رابطه ای گرم بافرزندان خوددارد،معمولا کم می خندد،اما وقتی می خندد،خنده اش پرسر وصداست.


نوشته شده در چهارشنبه 87/11/23ساعت 8:55 عصر توسط زهرا.م نظرات ( ) |


Design By : Pichak