سفارش تبلیغ
صبا ویژن


... حس ِ پنهان

منسوبات متولدین دی ماه

نشان:بز سیاره:زحل عنصر:خاک عددموافق:8 سنگهای موافق:یاقوت کبود،فیروزه وعقیق سنگ مخالف:حجرالقمر فلزات موافق:آهن،پلاتین وسرب رنگهای موافق:سیاه،قهوه ای ،سبزو آبی حروف موافق:ج،خ،گ روز موافق:شنبه سمت موافق:جنوب وجنوب شرقی رابطه بامتولدین ماههای دیگر:بامتولدین اردیبهشت وشهریور،خیلی خوب/با آبان واسفند،خوب/باتیر وفروردین ومهر،بد/باخرداد ومردادوآذر وبهمن،ذشمن بیماریها:امراض:داخلی ومعده،پوستی(به خصوص آلرژی)،کلیوی عصبی وروانی،تب،خارش وغش عضو حساس:زانوها طبع:سرد وخشک مشاغل مناسب:معلم،معمار،وکیل،حسابدار،نظامی،منشی،دندانسازوشاغل دربنگاههای معاملاتی ومسافرتی.

خصوصیات زنان متولد دی

زنان متولد این ماه عموما افرادی:پرانر ی،دقیق،واقع بین،علاقه مندبه کار وکوشش،جدی،خوش لباس واغلب آراسته،دلربا،خونسرد،کدبانویی خوب،کمی لجباز وزودرنج،علاقه مندبه شعرونقاشی وموسیقی،دروقت تنگدستی،تودار،دارای ظاهری آرام ودرونی خروشان،دارای خلق وخوی متغیر،به خصوص اگربه او بی احترامی شده باشد،گرفتارنوعی ترس ازآینده،علاقه مندبه خانواده وشوهروشریکی خوب برای او،اغلب دارای اطلاعات خوبی درضمینه هنری دارد،یاری دهنده ی دیگران،نقطه ضعف او،عدم اعتمادبه نفس است.

خصوصیات مردان متولد دی

مردان متولداین ماه عموما افرادی:دقیق ومحتاط،حسابگر،جاه طلب،پرانر ی،گاه زورگو،اغلب صبوروخوددار،خانواده دوست،پدری جدی وخشک،اما مهربان ودلسوز،مقام رابرثروت ترجیح میدهد،آرام وسازگار،دارای زبانی نیشدار،علاقه مندبه کارهایی است که دیگران رابه تعجب وادارد،دارای ظاهری خشن ومصمم،توداراست وتمایلات باطنی خودرا ظاهرنمی سازد،درصورت به دست آوردن ثروت،ازآن برای به دست آوردن شهرت استفاده میکند،درجوانی جدی وخشن،درپیری،نرم وآرام دوست داشتنی،طالب زنی خوش پوش وتمیز ونمونه،پدری مراقب برای فرزندان است،علاقه مندبه شعر،طالب احترام ومحبت،باطلاق مخالف است،به خاطر هوا وهوس ازدواج نمیکند،درامور جنسی کمی سردمزاج است،حامی همسر وفرزند،با گذرعمر،سرزنده تروشاداب ترمیشود ودرکل فردی مرتب ومنظم است.

فال متولدین بهمن راهم تاچندروزدیگر مینویسم.

 


نوشته شده در پنج شنبه 87/11/3ساعت 7:57 عصر توسط زهرا.م نظرات ( ) |


Design By : Pichak