شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] حديث ِ عشق نداند کسي که در همه عمر به سر نکوفته باشد در سرايي را... . خيال در همه عالم بِرفت و بازآمد که از حضور تو خوشتر ، نديد جايي را ...
*زهرا.م
عکس: زهرا.م _ کاشان ،باغ فين
*زهرا.م
سعدي
عکس بسيار زيباست
عکس و متن هر دو زيبا:)
عالي زهرا جان
*زهرا.م
http://beshnoazdelman.parsiblog.com/Old/Feeds/ ممنون@};-
*زهرا.م
http://mobarez10.parsiblog.com/Old/Feeds/ زيبايي در نگاه شماست :)
*زهرا.م
http://djalireza.parsiblog.com/Old/Feeds/ متشکرم@};-
*زهرا.م
http://yajaavad.parsiblog.com/Old/Feeds/ سپاس از لطف هميشگيتون :)@};-
*زهرا.م
http://haftasman.parsiblog.com/Old/Feeds/ ممنونم :)@};-
{a h=Patoghedokhtarha}زهرا.م{/a} زنده باشيد عزيزم @};-
عجب عکسي گرفتي آ @};-@};-:)
*زهرا.م
http://yajaavad.parsiblog.com/Old/Feeds/ @};-
*زهرا.م
http://zirasmoonekhoda313.parsiblog.com/Old/Feeds/ ^_^
هما بانو
زهرا جان خيلي زيبا عزيزم @};-
*زهرا.م
http://banoyedashteroya.parsiblog.com/Old/Feeds/ ممنون هماخانم عزيز :)@};-
زيباست...شبيه خانه تاريخي ملاصدرا در روستاي کهک قم.
عکستون عاليه
*زهرا.م
http://peiam.parsiblog.com/Old/Feeds/ ممنونم :)
*زهرا.م
http://khaanedekhamoosh.parsiblog.com/Old/Feeds/ تشکر@};-
*زهرا.م
http://mobarez10.parsiblog.com/Old/Feeds/ ممنون از لطفتون خانم مبارز عزيز :)@};- @};-
@};- خيلي عاقانه
چراغ جادو
*زهرا.م
رتبه 18
125 برگزیده
2888 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top