شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] بايد به سبک صائب شروع کرد... بايد رفت و آرام در گوشش گفت: دارد همه چيز ، آنکه تو را داشته باشد ...
٭δє
98/10/23
*زهرا.م
تونيمه ي منيُ ،باتو من به اوج ميرسم... :)
*زهرا.م
به وقت سالگرد عقد ...:)
تبريک مي گم جاانم :) ان شا الله هميشه در کنار آقاتون خوشبخت باشي :-) @};-
خوشبخت بمانيد ان شالله :)@};-
بح بح :) موبارکه :-D
*زهرا.م
http://banoyedashteroya.parsiblog.com/Old/Feeds/ ممنون هماخانم عزيز :) ان شالله :)@};-
*زهرا.م
http://yajaavad.parsiblog.com/Old/Feeds/ متشکرم :)@};-
*زهرا.م
http://parsiGolchin.parsiblog.com/Old/Feeds/ سپاس :)@};-
خوشبخت باشيد عزيزم@};-
مثل هميشه زيبا
*زهرا.م
http://yohana.parsiblog.com/Old/Feeds/ ممنون :)
*زهرا.م
http://golvaje77.parsiblog.com/Old/Feeds/ متشکرم@};-
بعد چندسال بياي پارسي و صافففف فيد شما :)) مملکت داريم خداوکيلي:دي
مبارک باشه :)
سال 88 بالا همين ديروز
اين پست مال 2 ماه پيشه!
*زهرا.م
http://noone19.parsiblog.com/Old/Feeds/ :)
*زهرا.م
http://noone19.parsiblog.com/Old/Feeds/ ممنون@};-
*زهرا.م
http://noone19.parsiblog.com/Old/Feeds/ چي؟ متوجه نشدم
مبارک باشه زهرا خانم عزيز. خوشبخت باشين.
*زهرا.م
http://golvaje77.parsiblog.com/Old/Feeds/ ممنون خانم شبستان :)@};-
من تاريخش را نديدم فک کردم تازه پست گرديد بعد ديدم مال قبله!
يه جورايي فک کنم اکثريت مجردهاي اون روز الان متاهل هستن:'( :D
*زهرا.م
http://noone19.parsiblog.com/Old/Feeds/ بله ديگه :)
{a h=noone19}علي يزداني{/a} متاهل چيه همه مادر شدن خداروشکر
*زهرا.م
http://djalireza.parsiblog.com/Old/Feeds/ مادر و پدر :)
{a h=Patoghedokhtarha}زهرا.م{/a} بله بله ايشالا قسمت داداشمون
*زهرا.م
http://djalireza.parsiblog.com/Old/Feeds/ ان شالله :)
*زهرا.م
http://mobarez10.parsiblog.com/Old/Feeds/ متشکرم خانم مبارز گرامي:) @};-
http://noone19.parsiblog.com/Old/Feeds/ :D
http://djalireza.parsiblog.com/Old/Feeds/ :D
تسبیح دیجیتال
*زهرا.م
رتبه 18
125 برگزیده
2888 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top