شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] تو بارون تر از همه ي قطره هاي تندي بودي که به شيشه ميزد ... من ريشه دادم ... جوانه زدم... سبز شدم ... من ، برگشتم به زنده بودن...
*زهرا.م
عکس: زهرا.م
*زهرا.م
متن:نازنين هاتفي
زيبا...@};-
به‌به.. چه عکس قشنگي :) جاتون خالي بود @};-
چقدر قشنگ ..:) آفرين =) @};-
*زهرا.م
http://yajaavad.parsiblog.com/Old/Feeds/ ممنون‌:)
*زهرا.م
http://emozionante.parsiblog.com/Old/Feeds/ متشکرم فاطمه بانوي گرامي :)@};-
*زهرا.م
http://banoyedashteroya.parsiblog.com/Old/Feeds/ ممنون از لطف هميشگيتون مادرهماي عزيز :)@};-
* کميل *
درصد اين که تمساح بيارم بزرگ کنم بيشتره تا گل پرورش بدم :)
*زهرا.م
http://hizbolah.parsiblog.com/Old/Feeds/ : ) )
موفق باشين عالي بود.
بسيار عالي :)
*زهرا.م
http://ketabdeh.parsiblog.com/Old/Feeds/ ممنون :)
*زهرا.م
http://jorvaaajor.parsiblog.com/Old/Feeds/ عي خدا ... : ) )
تسبیح دیجیتال
*زهرا.م
رتبه 18
125 برگزیده
2888 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top