شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

*زهرا.م

+ [تلگرام] بسيار در دل آمد از انديشه ها و رفت ... نقشي که آن نمي رود از دل نشان ِ توست . . .
*زهرا.م
سعدي
*زهرا.م
عکس:شاهين خسروي
*ري را
B-)
*زهرا.م
{a h=shaerekochak} ري را{/a} خودم که راضي نيستم ازش .. ديگه ... -_-
*ري را
{a h=Patoghedokhtarha} زهرا.م{/a} خدا راضي باشه و بنده ي خدا .. خودت مهم نيستي :|
*هما*
@};-
mp3 player شوکر
*زهرا.م
18 امتیاز
117 برگزیده
2843 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top